Denne vejledning er til ledere, hvis medarbejdere er sygemeldt med stress. Du får gode råd om kontakten med den sygemeldte og kollegaerne, genopstartsplanen og forebyggelse af tilbagefald. Vejledningen berører også kort kommunens rolle under sygemeldingen.


Hvorfor får man stress?

Stress er en fysisk og psykisk reaktion på overbelastning. Vi kan reagere med symptomer på stress, hvis krav overstiger ressourcer i en længere periode.

Stress er sjældent kun et spørgsmål om, at man har for meget at lave. Der ligger ofte komplekse eller vanskelige problemstillinger bag, kombineret med forhindringer for at løse dem.


Hvilke symptomer får man?

Stress kan give både fysiske og psykiske symptomer. På arbejdet er det især de kognitive symptomer, der giver problemer: man kan blive ramt på hukommelse, koncentration, overblik og planlægningsevne.


Er du bekymret for en medarbejder?

Det er ikke sikkert, din medarbejder selv fortæller dig om situationen. Nogle ignorerer, at de er under pres. Tal med din medarbejder, hvis du er bekymret.

Måske ser I forskelligt på situationen, og så kan det være en hjælp at inddrage andre, f.eks. medarbejderens egen læge og tillidsrepræsentant eller arbejdspladsens arbejdsmiljø- eller HR-afdeling.


Når din medarbejder sygemelder sig


Kommunens rolle under sygemeldingen


Når din medarbejder skal tilbage til arbejdet


Lederens rolle i genopstartsforløbet


Forebyg tilbagefald

Det er sjældent muligt at tilføre arbejdspladsen flere økonomiske eller personalemæssige ressourcer. Men måske kan I ændre på uhensigtsmæssige eller uklare forhold i arbejdstilrettelæggelsen, så I forebygger flere stress-sygemeldinger.


Kontakt

Arbejdsmedicin i Gødstrup

 Telefon: 7843 3500 (kl. 8-15, fredag kl. 8-14)

Adresse: Hospitalsparken 15, Fløj C, plan 0, 7400 Herning

skaerm_laes_mere.jpg Hjemmeside: arbejdsmedicin.godstrup.dk

Gå direkte til:

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.