Du skal undersøges for smitte med Hepatitis B, Hepatitis C og HIV.

Hvis du er kommet i kontakt med andres blod eller vævsvæsker enten via rifter eller åbne sår i din hud, dine slimhinder, for eksempel mundhule, næse og øjne, eller på grund af en stikskade, er der en potentiel risiko for, at du kan være blevet smittet med Hepatitis B, Hepatitis C og HIV.

Hvis du er blevet bidt, og der er gået hul på din hud, er der også en risiko, da smitte kan sprede sig via spyt.

Inden undersøgelsen i Akutmodtagelsen, skal du udføre en selvscreening via dette link:

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=48H78359JJ9K

Selvscreeningen er et støtteværktøj til at vurdere, om du kan være i risiko for smitte efter stikskaden. Når du har udført screeningen, skal du ringe til hospitalsvisitationen på telefonnr. 7843 6000


Vær opmærksom på


Om behandlingen


Videre forløb

Du er selv ansvarlig for at få taget blodprøverne, få svarene og følge op på vaccinationsprogrammet


Mere information


Kontakt

Kontakt egen læge, hvis du har spørgsmål

Gå direkte til:

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.