Vi behandler dig, som er uhelbredeligt syg. Vi støtter dig og dine pårørende. Her kan du læse om dit forløb og finde praktiske informationer.

Om afsnittet

Sygdomme vi behandler

Vi kan tilbyde lindrende behandling til dig, der har livstruende eller uhelbredelig sygdom, som kræver en specialiseret tværfaglig indsats. En livstruende sygdom kan f.eks. være:

 • kræft
 • kroniske lunge-, nyre eller hjertesygdomme
 • sygdomme udgået fra nervesystemet.

Vi tilbyder en specialiseret indsats ved komplekse symptomer og problemer.  Det kan dreje sig om f.eks. smerter, kvalme og åndenød, men også om psykiske eller sociale problemstillinger. Indsatsen kan strække sig over en kortere eller længere periode afhængig af behovet.

Faggrupper du møder

Enhed for Lindrende Behandling er en tværfaglig personalegruppe bestående af:

 • læger
 • sygeplejersker
 • fysioterapeut
 • ergoterapeut
 • lægesekretær.

Der er også tæt samarbejde med eksempelvis sygehuspræsten og andre relevante faggrupper.

Enhed for Lindrende Behandling er en del af en enhed, som består af et udekørende team og et sengeafsnit.

Dit forløb

Hvem kan blive indlagt på Sengeafsnit for Lindrende Behandling

Du kan indlægges på Sengeafsnit for Lindrende Behandling, hvis du er i kontakt med Enhed for Lindrende Behandling, og hvis dine problemer primært er af lindrende karakter og kræver en specialiseret tværfaglig indsats. Indlæggelsen skal være relevant og den bedste og hurtigste lindring af dine symptomer. Det kan f.eks. være i forbindelse med blodtransfusioner, ændring i smertebehandling, behandling af væske i bughule eller lunger eller andre symptomer.

Støttende samtaler

Hvis du eller dine pårørende har behov for støtte, har I mulighed for at blive tilbudt samtaler. 

Samtalerne kan eksempelvis dreje sig om:

 • Rådgivning til børnefamilier omkring børns trivsel og inddragelse af børn i sygdomsforløb.
 • Familiesamtale
 • Parsamtale
 • Pårørendesamtale
 • Individuel samtale

I skal drøfte dette med kontaktlægen og/eller kontaktsygeplejersken, som dernæst vil sørge for at videreformidle jeres behov.

Lindrende fysio- og ergoterapi

Du kan få lindrende fysio- og ergoterapeutisk behandling gennem os, som f.eks. kan afhjælpe gener som lymfødem, nedsat funktionsniveau, ændret kropsbevidsthed og kognitive udfordringer.

Der er et tæt samarbejde med de kommunale terapeuter i forhold til at bestille nødvendige hjælpemidler, koordinere træning i hjemmet samt vejledning og instruktion til pårørende og plejepersonale.

Den sidste tid

For de fleste er det en fordel at være klar over det, når forløbet ændrer sig til at være i den sidste del af livet. Det giver mulighed for at få talt om, hvad der er vigtigt for dig som patient i den nuværende situation:

 • hvilke ønsker der er i forhold til fremtidig pleje og behandling 
 • hvor det skal foregå,
 • ønsker til opholdssted ved livets afslutning

Læs mere om de sidste levedøgn og hvad man kan gøre for patienten

Til pårørende

Du er som pårørende meget velkommen i afdelingen.
Når et menneske får en alvorlig sygdom, rammes hele familien. Sygdommen påvirker ofte familiens liv både praktisk og følelsesmæssigt.
Det er hårdt for alle parter – også for de pårørende.

Orlov som pårørende

Som pårørende til en alvorlig syg kan du søge pleje- og pasningsorlov.

Se hvad du skal gøre på borger.dk

Børn som pårørende

Når man er barn, kan det være svært, når ens forælder, bedsteforælder eller andet familiemedlem bliver alvorligt syg. Det kan også være svært for de voksne at vide, hvordan de bedst kan hjælpe barnet med at forstå sygdommen og håndtere de følelser, den medfører.

Vi tilbyder familiesamtaler, hvor hele familien kan komme ind og snakke om den svære tid.

Netværk og støtte

Der kan være mange tanker og følelser forbundet med at være alvorligt syg eller pårørende til en. Det kan f.eks. være tanker om, hvordan sygdom påvirker familien. Eller tanker om det at blive afhængig af andres hjælp. Eller bekymringer om sygdommens udvikling og smerter. 

I Enhed for Lindrende Behandling taler vi gerne med dig og dine pårørende om jeres tanker og forsøger at støtte jer bedst muligt. 

Du kan også selv benytte dig af vores andre tilbud:

Eller læse om:

Der findes også andre tilbud hos f.eks.:

Børn, unge og sorg

Kræftens bekæmpelse: Rådgivning

 

Find vej