Vi tilbyder dig undersøgelse og rådgivning i forbindelse med arbejdsrelaterede sygdomme. Vi tilbyder også kortere behandlingsforløb af stress.

Om afdelingen

Vi tilbyder undersøgelse, rådgivning og behandling af arbejdsrelaterede sygdomme. Det sker fx gennem:

Faggrupper du møder 

Når du kommer hos os, møder du psykologer, læger og andre faggrupper, som arbejder sammen for at hjælpe dig.

Undersøgelser og behandling

På Arbejdsmedicin har vi udarbejdet information om de undersøgelser og behandling, vi tilbyder. Du finder også gode råd og vejledning om bl.a. tilbagevenden til arbejde, stress og søvn, graviditet og arbejdsmiljø:

Før du kommer

Undersøgelse og forløb hos os kræver henvisning fra din egen læge, fagforening eller arbejdsmiljørepræsentant.

Vi indkalder dig til undersøgelse, når du er blevet henvist. Indkaldelsesbrevet kommer som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I indkaldelsesbrevet finder du information om:

  • Hvor og hvornår du skal møde op
  • Hvad der skal ske under dit besøg
  • Hvordan du melder afbud
  • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Læs mere om henvisning og indkaldelse 

Husk at udfylde spørgeskema

Før vi ses, skal du udfylde det spørgeskema, der er vedhæftet indkaldelsesbrevet. Hvis du er indkaldt på grund af psykiske belastninger, skal du udfylde to spørgeskemaer. Læs mere om spørgeskemaerne her:

Det kan også være en god idé at skrive spørgsmål ned, så du husker at spørge om det, der er vigtigt for dig.

Du må gerne tage en pårørende med.

Når du ankommer

Når du kommer til hospitalet, skal du skanne dit sundhedskort 2 gange:

  • Første gang på ankomststanderen lige inden for hospitalets hovedindgang
  • Anden gang når du kommer ind i Fløj C (før venteområdet på Arbejdsmedicin)

Vi henter dig, når det bliver din tur.

Dit forløb

Ved dit første besøg kommer du ind til undersøgelse hos en læge eller psykolog, hvor vi vil:

  • Tale om dit tidligere og nuværende arbejde
  • Tale om dine symptomer, herunder eventuelle behandlinger
  • Tale om andre forhold, der har betydning for dit helbred
  • Lave en fysisk undersøgelse (hvis det er en lægeundersøgelse)

Første undersøgelse varer typisk 1-2 timer. Det afhænger af, hvilken undersøgelse, du er indkaldt til.

Hvis der er brug for yderligere undersøgelser, lægger vi sammen en plan for dit videre forløb.  

Afslutning af dit forløb

Du er tilknyttet Arbejdsmedicin, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt. Længden af dit forløb afhænger af, hvilken type forløb, der passer til dig.

På sundhed.dk kan du læse din digitale journal. Her finder du information om dit forløb hos os og de aftaler, vi har lavet. 

Find vej

Kontakt

Telefon

Telefon: 78 43 35 00

Telefontid: mandag-torsdag 8.00-15.00 og fredag 8.00-14.00


Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Adresse

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 16, Fløj C, plan 0, venteområde 36
7400 Herning

Mail: arbejdsmedicin@goedstrup.rm.dk

Find vej

Sikker mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk