Hospitalsenheden Vest har i alt 131 boliger (fordelt på Regionshospitalet Herning og Holstebro), hvoraf 72 er lægeboliger er øremærket til yngre læger ansat i henhold til overenskomsten for underordnede læger (dvs. kliniske assistenter, reserve- og 1. reservelæger)

De resterende 53 boliger er funktionærboliger. Funktionærboligerne kan søges af alle medarbejdere, der er ansat ved Hospitalsenheden Vest. Såfremt der er ledige funktionærboliger, kan de også tilbydes til yngre læger 

Herudover stiller hospitalet også værelser til rådighed til studerende, der som et led i deres uddannelse er i praktik på hospitalet.