Find links til patientforeninger og læs om muligheder for patientstøtte.

Patientforeninger

Der findes mange patientforeninger for patienter med forskellige diagnoser og deres pårørende.

Patientforeningerne kan hjælpe dig og dine pårørende til at forstå din sygdom bedre og leve med den på bedst mulige måde.

Frivillige patientstøtter fra Røde Kors

På Regionshospitalet Gødstrup kan du få hjælp fra de frivillige patientstøtter fra Dansk Røde Kors.

De står klar til at hjælpe dig ved indgangene, og du kan også finde dem på flere afdelinger.

Hvem er patientstøtterne?

De frivillige patientstøtter er en erstatning for den pårørende, som ikke er til stede. Det vil sige, at de for eksempel kan hjælpe med at ringe efter transport, hente kaffe og læsestof eller guide patienter og pårørende hen til det rigtige sted. De samme ting, som en god ven ville gøre.

De frivillige har gennemgået en obligatorisk undervisning i adfærd, tavshedspligt og håndhygiejne på hospitalet, og de er klædt på til at være patientstøtte.

Røde Kors udvælger patientstøtter med relevant baggrund og erfaring, så der er et match mellem de frivilliges kompetencer og de enkelte afdelingers patientprofil og behov.

Få en bisidder

Har du brug for et par ekstra ører til lægesamtalen, kan en bisidder være noget for dig.

Om bisiddere

En bisidders opgave er:

  • at være et par ekstra ører
  • at hjælpe med at tilrettelægge en samtale
  • at huske, hvad der er blevet sagt eller aftalt
  • En bisidder har tavshedspligt.

Hvordan får man en bisidder?

Ønsker du at få hjælp af en bisidder, kan du læse mere om Røde Kors' hjælpenetværk og se kontaktinformationer på:

Bliv frivillig

Som frivillig patientstøtte er dit selskab og overskud et kærkomment pusterum for patienter og pårørende på hospitalet.

Hvad laver en frivillig patientstøtte?

En patientstøtte gør en verden til forskel som den pårørende, der ikke er til stede på hospitalet. For eksempel ved at vise vej, tilbyde en god snak og generelt skabe en hyggelig og rar atmosfære.

Hvad får man ud af det?

Som patientstøtte hos Røde Kors bliver du en del af et godt netværk med mulighed for at deltage i sociale events og arrangementer af mere faglig karakter, og du får relevant erfaring til CV'et.

Hvad kræver det?

De vigtigste forudsætninger for at blive frivillig er, at du er fyldt 18 år, robust, omsorgsfuld og stabil. Og så har du naturligvis lyst til at gøre en forskel i folks liv.

Du skal ca. en gang om ugen kunne tage en vagt på 2-3 timer - men det kan variere lokalt alt efter lokale forhold.

Vil du vide mere?

Læs mere om de frivillige patientstøtter og find kontaktoplysninger på: