Hop til hovedindhold

En graviditet er en fysisk belastning for kroppen, og nogle arbejdsfunktioner kan udgøre en særlig risiko for mor og barn. Denne patientvejledning fortæller, hvad du skal være opmærksom på, og hvor du kan få hjælp. 


Grunde til syge- og fraværsmelding, når du er gravid

Almindelig sygemelding

Fraværsmelding på grund af graviditetsbetinget sygdom

Fraværsmelding på grund af arbejdets særlige karakter


Hvem har ansvaret for hvad?

Du har ansvar for at fortælle arbejdsgiver om graviditeten

Arbejdsgiver har ansvar for arbejdsmiljøet

Egen læge har ansvar for fraværsmelding

Arbejdsmedicin har ansvar for at vurdere og rådgive om arbejdsmiljø

Udbetaling Danmark modtager attest vedrørende fraværsmeldingen

Fagforening/arbejdsgiverforening benyttes til konfliktløsning


Sagsgang, når du bliver fraværsmeldt på grund af arbejdsmiljøet

1. Arbejdsmedicin vurderer grundlaget for fraværsmeldingen

2. Den gravide orienterer sin arbejdsgiver

3. Arbejdsgiver anmelder fraværet til Udbetaling Danmark

4. Udbetaling Danmark indhenter oplysninger


Hvilken ydelse har du ret til?

Situationer, hvor du har ret til sygedagpenge eller barselsdagpenge fra kommunen

Har du ret til løn i stedet for barselsdagpenge?

Hvis du er funktionær, har du ret til løn

Dine rettigheder, hvis du er timelønnet og overenskomstdækket

Dine rettigheder, hvis du er timelønnet uden at være overenskomstdækket

Dine rettigheder, hvis du er timelønsansat


Læs mere

Har arbejdspladsen en graviditetspolitik?