Brugerrådet i Regionshospitalet Gødstrup.

Brugerrådet i Regionshospitalet Gødstrup. Foto: Søren Braad Andersen, Kommunikation.

Kvalitet til patienter og pårørende via dialog

Regionshospitalet Gødstrup har et brugerråd, fordi vi ønsker en bedre og større dialog med vores patienter og pårørende.

Brugerrådet består af repræsentanter for patienter og pårørende, patientforeninger, de sundhedsprofessionelle på afdelingerne, de midtvestjyske kommuner og de praktiserende læger.

Patientens stemme er størst

Patienter og pårørende er eksperter i deres liv og sygdom. Deres erfaringer og oplevelser i mødet med hospitalet er uundværlig viden for udviklingen af vores kvalitet og service. Deres stemme udgør størstedelen af Brugerrådet.

De er med til at tage aktuelle emner og problemstillinger op og kommer med input til overordnede emner af betydning for patienter og pårørende for patienter og pårørende. Desuden er de involverede i flere konkrete opgaver. 

Hvad laver Brugerrådet?

  • De kommer med ideer til, hvordan vi kan skabe valgmuligheder for patienter og pårørende og god, ligeværdig behandling.
  • De fortæller om erfaringerne fra deres ophold på hospitalet, hvilket gør os klogere på, hvordan vi kommunikerer og håndterer pli og dannelse.
  • De fortæller, hvad de oplever af god kvalitet og service.
  • De er med til at forbedre vores skriftlige patientinformation.
  • De kommer med ideer til forbedringer af patientforløb.
  • De er rådgivere og sparringspartnere på områder med særlig relevans for patienter og pårørende.

Formandsskabet for Brugerrådet består af formand sygeplejefaglig direktør Rikke Degn og medformand Allan Berholt.