Regionshospitalet Gødstrup har siden den fulde ibrugtagning af hospitalet medio marts været presset på at høste det fulde udbytte af det nye hospital med tilhørende logistik, ny teknologi og ændrede arbejdsgange. Konsekvensen for patienterne er øgede ventetider på visse udredninger og behandlinger. På siden her findes en oversigt over, hvad der aktuelt er sat i værk for at komme i fuld drift og hvornår de forskellige indsatser og projektet forventes afsluttet.

Journalister er velkommen til at aftale et besøg på hospitalet, hvis der er spørgsmål til oversigten med problemer i opstartsfasen.

Opdateret 29.09.2022

Denne side opdateres næste gang i uge 41.

Byggeri af Stråleterapien, Neurologi og Kræft

Færdiggørelse af kontorer og mødelokaler til neurologien på niveau 3

NY: Ibrugtagning af Affald- og linnedsug og AGV

Implementering af linned- og uniformskoncept

NY: Telefoni og patientkald

Kapacitetsforbedring af sterilcentralen

Kapacitetsforbedring af analysehallen

Røntgen og Skanning får hjælp fra privathospitaler

OP-aktivitet

Akutkapacitet og patientflow

Fuld implementering af koncept for mad og måltider √

Omklædningsfaciliteter for personalet