Søndag d. 4. september besøgte ca. 2500 borgere Åbent Hospital på  Regionshospitalet Gødstrup og i Regionspsykiatrien Gødstrup. 

Her kunne de se både sengestuer og klinikrum - og få en snak med personale fra mange forskellige afdelinger. 

For de mindste havde vores afdeling for Børn og Unge arrangeret Bamseklinik. Derudover kunne de boltre sig på den flotte legeplads og møde hospitalsklovnene.

På det psykiatriske hospital kunne man blandt andet prøve de VR-briller, der bruges til behandling af angst.

Da vi er et hospital i drift - og af hensyn til brandsikkerheden - var der begrænsning på hvor mange gæster, der kunne være på hospitalet ad gangen. Det var derfor nødvendigt at bestille billet til arrangementet. 

Ruter & Oplevelser