16.03.2023

Steno Diabetes Center Aarhus tilbyder et regionalt fyraftensmøde "Gravid med diabetes" for praktiserende læger, speciallæger, uddannelseslæger, sygeplejersker og jordemødre i Region Midtjylland med interesse for emnet eller som arbejder med kvinder med diabetes, der har et graviditetsønske.

Fyraftensmødet afholdes den 27. april kl. 16.30-18.45 på Steno Diabetes Center Aarhus.

Oplæggene på mødet varetages af Ulla Kampmann, overlæge i endokrinologi og Per Ovesen, professor og overlæge i obstetrik.

Emnerne er blandt andet:

  • De metaboliske forandringer under graviditeten
  • Betydningen af optimering af den glykæmiske kontrol før og under graviditeten
  • Komplikationsscreening før og under graviditet
  • Antihypertensiv behandling og omlægning af medicin hos kvinden med diabetes, der påtænker graviditet.

Læs mere og tilmeld dig på www.rm.plan2learn.dk eller på www.stenoaarhus.dk

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator ved Steno Diabetes Center Aarhus Louise Brøndum Kristensen, tlf. 2037 3729.