24.11.2022

Det er nu, du skal tage stilling til din eventuelt ikke afviklede 5. ferieuge. Hvis ikke du når at afvikle din 5. ferieuge fra optjeningsperioden 1. september 2021 – 31. august 2022 inden den 31. december 2022, skal du senest med udgangen af december lave en aftale med din nærmeste leder om at overføre timerne til næste afholdelsesperiode.

Du kan se dine saldi i din app MyPlan, på Medarbejdernet.dk (findes på Citrix-skrivebordet) eller på bagsiden af dine lønsedler. Du skal via medarbejdernet.dk/MineValg foretage dit valg, som din leder så efterfølgende godkender.

Såfremt du ikke har været fuldtidsansat i hele optjeningsperioden 1. september 2021 – 31. august 2022, kan du ikke anvende ovennævnte, men skal bruge det digitale skema, som ligger på intranettet under Min Side (www.intra.goedstrup.rm.dk).

Evt. overførsel af 1. – 4. ferieuge kan kun ske i forbindelse med en feriehindring og aftales særskilt.

Evt. ønske om udbetaling af 5. ferieuge foretages via skemaet "Ønske om udbetaling af 5. ferieuge" på Min Side, hvorefter din leder tager stilling til anmodningen.

Såfremt du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til din kontaktperson i lønteamet eller til Staben.hr@goedstrup.rm.dk