24.11.2022

Fra næste uge vil der gradvist blive opsat skilte med tidsbegrænset parkering på de p-arealer, der er tættest på hovedindgangen og er benævnt som P4 og P5, og på p-arealet P1 ved Akutmodtagelsen.

intra1200px PERSONALE tidsbegrænsning P pladser.jpg

Klik på kortet for at se det i stort format.

Det sker for at sikre, at der altid er let tilgængelige p-pladser for patienter med kortere ophold på hospitalet.

Patienter med et længere ophold end tre timer på hospitalet får via deres indkaldelsesbrev en p-tilladelse, som sikrer fri parkering på P4 og P5. P-tilladelsen vil gælde for dagen, hvor man har sin aftale på hospitalet. Handicap-pladser vil fortsat være uden tidsbegrænsning.

For personalet er der tilsvarende en række tilpasninger og udbygninger af p-forholdene på vej. Ved indgangen til NIDO oprettes der 6 handicappladser, og på personaleparkeringen P7 vil der således bliver udvidet med 140 ekstra p-pladser fra uge 50.

Endelig vil personale, der parkerer på P2 og P3 blive mødt med skilte, hvoraf det fremgår, at man skal parkere i de optegnende p-båse. Det er nemlig forudsætningen for, at pylonerne på p-pladsen kan tælle og vise, hvor der er ledige p-pladser.

Ovenstående ændringer er godkendt af politiet, og det betyder, at der kan falde bøder, såfremt p-vanerne ikke følger skiltningen.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte projektleder Ninna Dahl Laursen, tlf. 2476 7262 og hospitalsdirektør Poul Michaelsen, tlf. 2137 5007.