22.09.22

Mistrivsel, stress, sygefravær og personalemangel stiger blandt sygeplejersker. Vi har behov for en bedre balance mellem den omsorg og hjælp vi giver andre, og omsorgen for os selv.

Samtalesalon for sundhedsprofessionelle er et gruppeforløb med fokus på værdier, mental trivsel og belastninger i arbejdslivet og egenomsorg. Det skaber rum for dialog, fællesskab, refleksion og restitution med henblik på at styrke den enkeltes mentale sundhed, og på forebyggelse af omsorgstræthed, stress og belastninger i arbejdslivet.

Gruppeforløbet henvender sig til sygeplejersker med op til 3 års anciennitet, der ønsker at fokusere på deres egen mentale sundhed og trivsel. Gruppen vil bestå af 10 sygeplejersker på tværs af afsnit.

Forløbet afholdes i et naturområde i nærheden af Regionshospitalet Gødstrup, hvor vi mødes 3 gange af 3 timers varighed. Forløbet tilrettelægges med oplæg og spørgsmål imens vi går en tur i naturen og samtidig får et naturligt pusterum.

I forlængelse af samtalesalonerne afholdes en opfølgende individuel samtale med alle deltagerne.

Forløbet faciliteres af Cathrine Hartmann (sygeplejerske, master sundhedsfremme, terapeut i krise-og traumebehandling og psykologisk debriefing samt yogainstruktør).

Forløbet er et projektsamarbejde via Nordic Health Lab, og deltagelse vil indebære et mindre spørgeskema før og efter forløbet, samt en afsluttende fælles samtale for alle deltagerne. Hospitalsledelsen afholder udgifter til kurset men deltagelse finder sted uden for arbejdstid.

Tilmelding til samtalesalon

Tilmelding sker via Plan2learn efter først til mølle-princippet.


Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte HR-chef Lasse Hansen, tlf. 2924 3207 og sygeplejefaglig direktør Ida Götke, tlf. 2048 0689.