22.09.22

Som led i Kræftafdelingens innovationsprojekt om at skabe et mobilt behandlingstilbud til patienter, der bor i de ydre kommuner i hospitalets optageområde, vil der blive placeret en trailer til mobil kræftbehandling ved Regionshospitalet Gødstrup for at afprøve konceptet fra 3. – 10. oktober.

I den forbindelse vil der også i ugens løb blive afholdt en workshop for inviterede repræsentanter fra kommuner, region, Kræftens Bekæmpelse og Udvalget for Nære Sundhedstilbud for at indsamle input og behov til det mobile behandlingstilbud. Derudover deltager patienter og afdelingens brugerpanel også i workshoppen.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte cheflæge Hanne Linnet, tlf. 4020 6602 og lægefaglig direktør Jens Friis Bak, tlf. 4093 7985.