30.06.22

Regionshospitalet Gødstrup har fået tilført 2.085.000 kr. fra Regionsrådet. Beløbet er øremærket en særlig indsats for ansatte, med fokus på udvikling af et sundt og godt arbejdsmiljø samt et udviklende uddannelsesmiljø (kompetenceudvikling af de ansatte).

En gruppe repræsentanter fra forskellige afdelinger på hospitalet har drøftet formål og praksis for anvendelse af midlerne. Gruppen konkluderede, at der er vidt forskellige vilkår og behov blandt faggrupper og afdelinger, hvorfor gruppen anbefalede, at midlerne fordeles til alle afdelinger ud fra en fordelingsnøgle baseret på budgetrammen.

Læs mere og se fordelingen på intranettet.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte HR-chef Lasse Plougstrup Hansen, tlf. 2924 3207 og sygeplejefaglig direktør Ida Götke, tlf. 2048 0689.