30.06.22

Fra den 1. – 28. august tager vi temperaturen på arbejdsmiljøet ved at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) på Regionshospitalet Gødstrup inklusiv satellitter i sundhedshuse, "gamle matrikler" samt test- og vaccinationscentre.

APV'en er et lovkrav, og den skal revideres, når der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Derfor giver det god mening, at vi nu gennemfører den første APV-måling efter indflytningen på Regionshospitalet Gødstrup.

APV giver alle medarbejdere mulighed for systematisk at vurdere arbejdspladsen og arbejdsmiljøforholdene i relation til, hvad der fungerer godt, og hvor der er udfordringer.

Herefter er det ledelsens ansvar at sikre, at arbejdsmiljø-/TRIO-grupper er katalysator for at planlægge forandringer, der kan føre til forbedringer.

Arbejdsmiljøgrupperne er ansvarlige for at igangsætte og gennemføre APV lokalt, og de er blevet klædt grundigt på til processen. Som medarbejder har du selv ansvaret for at få udfyldt og indsendt APV'en i Arbejdsmiljøsystemet (AMS) i løbet af august måned. Mere information følger.

Læs mere om APV på intranettet.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke, tlf. 2048 0689 og arbejdsmiljøkoordinator Maj-Britt Stobberup, tlf. 7843 8617.