Et korps af certificerede sundhedsfaglige coaches er klar til at støtte nyuddannede for at give dem en god start på Regionshospitalet Gødstrup.

23.06.22

Efter 3/4 år på skolebænken kan hospitalet nu mønstre ni certificerede sundhedsfaglige coaches. I først omgang som støtte til nyuddannede på alle afdelinger.

Tilbuddet er skabt i forlængelse af et toårigt, struktureret og modulopbygget introduktions- og oplæringsforløb for nyuddannede sygeplejersker på RH Gødstrup. Læs mere om  Modulopbygget introduktions- og oplæringsstillinger, RHG (e-dok.rm.dk)

Idet alle nyligt uddannede faggrupper kan opleve behov af fælles karakter, kan hospitalets korps af sundhedsfaglige coaches indgå i såvel gruppevis som individuelle sammenhænge alt efter behov. 

Målet er at hjælpe nyuddannede til at få en god start med høj trivsel ved at:  

  • Nyuddannede udvikler professionsfaglig sikkerhed i patientforløb, arbejdsgange, funktioner og kompetence i pleje- og behandlingsopgaver i specialet / afdelingen
  • Øge handlekompetence og udvikle evnen til at prioritere og skabe overblik
  • Se alternative løsninger på problemstillinger i hverdagen
  • Understøtte psykologisk sikkerhed på arbejdspladsen ved at føle sig fri til at dele ideer, fejl og kritik med kollegerne
  • Skabe netværk
  • Rekruttere og tilknytte personale

intranettet kan du læse lidt mere om mulighederne for coaching, og hvordan du kan tilmelde dig tilbuddet. Enten holdvis eller enkelvis.


Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke, tlf. 2048 0689 og uddannelseskoordinator Anne Marie Lerche Pedersen, tlf. 3070 8746.