23.06.22

Den 30. juni forventes den endelige godkendelse, der giver grøn lys til brug af hospitalets affald- og linnedsug, at komme i hus. Og herefter går det stærkt: Driftsafdelingen planlægger 3 ugers gradvis implementering hen over juli måned, og forventningen er at systemet er i fuld drift mandag den 24. juli.

Implementeringen sker én afdeling ad gangen, og afdelingsledelserne er blevet orienteret om rækkefølgen.

Kom til demonstration af systemet

Onsdag den 29. juni i foyeren overfor fløj G demonstrer Thomas Kirketerp fra Driftsafdelingen, hvordan affalds- og linnedsuget fungerer. Det sker i tidsrummet fra klokken 11:30-13:30, og alle er velkomne.

Affald eller linned? – vælg før indkast i skakten

Et vigtigt opmærksomhedspunkt ved systemet er, at det er et såkaldt enstrenget system, dvs., at linned og restaffald kastes i samme skakt og først bliver adskilt, idet det når Servicebyen. Affald kan manuelt sorteres fra linned i Servicebyen, mens restaffald ryger direkte i containere. Derfor går linned tabt, hvis det ved en fejl sendes afsted som restaffald. Så vær meget opmærksom på at vælge rigtigt. 

kvikguide.godstrup.dk viser en videovejledning, hvordan suget betjenes, og hvordan man vælger imellem restaffald og linned.

Implementering af affalds- og linnedsug åbner for ibrugtagning af AGV-erne

Det manglende affalds- og linnedsug har blokeret for, at AGV-erne (førerløse robotter) kunne tages i brug. Derfor er den snarlige implementering ekstra glædelig, idet det medfører, at AGV-erne fra midten af august kan begynde at overtage den manuelle distribution af varer, mad, linned, uniformer mv.

 Årsagen til forsinkelsen af affalds- linnedsuget er, at den oprindelige leverandør af systemet gik konkurs, og en ny leverandør måtte findes til at gøre det færdigt.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte logostik koordinator Thomas Kirketerp, tlf. 20782646 og driftschef Jens Peter Østergaard, tlf. 2222 8971 og hospitalsdirektør Poul Michaelsen, tlf. 2137 5007.