19.05.22

Siden indflytningen har vi afviklet en større tilfredshedsundersøgelse, hvor 350 patienter og pårørende har delt deres oplevelser fra det første møde med Regionshospitalet Gødstrup). Der kom i den forbindelse rigtig mange gode og konstruktive kommentarer, som har været vigtige for prioriteringen og løsningen af de forskellige større eller mindre udfordringer, der uvægerligt opstår, når et helt nyt sygehus skal tages i brug.

På baggrund af de gode erfaringer fra tilfredshedsundersøgelsen er det besluttet, at vi fortsat vil give vores patienter og pårørende mulighed for at give deres umiddelbare feedback.

Ved brug af linket: link.rm.dk/hejgodstrup, QR-koden eller direkte fra sengestuetablets, kan vores brugere derfor fortsat byde ind med stort og småt, ris eller ros. Tilbagemeldingerne følges løbende på både hus- og afdelingsniveau, og forbedringsemner bringes videre til relevante parter.

Der udarbejdes kort med link og information om, hvordan man som patient eller pårørende kan give feedback – kortene er klar i uge 21.

 

Om tidstro feedback
"Feedback fra patienter og pårørende skal indsamles på lokalt niveau, så tæt på personalet som muligt. På den måde sikres det, at feedbacken bliver så direkte og relevant som muligt for de medarbejdere, der arbejder i afdelingen, og at den øger muligheden for at foretage de ændringer, der efterspørges."

"At feedbacken indsamles så tæt på realtid som muligt (tidstro) – gerne imens patienten stadig er indlagt på sygehuset – har den fordel, at patienten har oplevelserne helt frisk i erindring og er motiveret for at give sin feedback videre." Borgernes Sundhedsvæsen, Danske Regioner

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte kvalitetskonsulent Ditte Kirk Ibsen, tlf. 9119 6859, kommunikationschef Finn Møller, tlf. 5125 3537 og hospitalsdirektør Poul Michaelsen, tlf. 2137 5007.