12.05.2022

Efter mange år med fokus på byggeri, træning af nye koncepter og patientens forløb gennem hospitalet, flytteproces mv. er vi alle nu optaget af, hvordan hverdagen reelt kommer til at rumme de forbedringer, som de nye rammer stiller i udsigt.

Vi ved, det kræver meget af os alle lige nu at få hverdagen til at hænge rigtig sammen. Der arbejdes ihærdigt på, at få de nødvendige og fælles servicekoncepter, inklusiv svartider på røntgen, blodprøver og sterilflow, til at fungere tilfredsstillende for at få flow i vores patientforløb. Lige nu oplever flere at måtte tage en ekstra tørn for, at denne sammenhængskraft i huset er til stede.

Men selvom hverdagen aktuelt kræver et opmærksomt fokus, er det også nødvendigt at løfte blikket og kigge fremad.

På ugens afdelingsledelsesseminar den 11. og 12. maj, som er det første fælles seminar efter flytningen til RH Gødstrup, er afdelingsledelserne samlet for at drøfte ambitionerne for vores nye hospital. Så vi i fællesskab kan få skabt gode patientforløb til glæde og gavn for patienter, pårørende og vores medarbejdere i dag, i morgen og på længere sigt.

På AL-seminarets første dag blev der arbejdet med visionen for RH Gødstrup. Afslutningsvis  blev der drøftet en plan for de næste skridt i visionsarbejdet, så arbejdet bliver nærværende og konkret med afsæt i, at RH Gødstrup også er et hospital, der rækker ud til det omgivende samfund og inkluderer mange samarbejdspartnere, og er tæt på borgerne.

På seminarets dag 2 drøfter vi organiseringen af funktionsledere / ledelse på niveau 3.

Emnet er temasat som opfølgning på AL-mødet d. 5. april, hvor implementering af "ledende overlæge" blev drøftet.

Hospitalsledelsen præsenterer de overordnede ønsker til ledelse på niveau 3, set i forhold til de overenskomstgivne rammer og principperne for ledelsesstruktur på niveau 3. Med afsæt i dette er der en drøftelse af, hvordan vi organiserer os nu, og hvordan vi ønsker at understøtte og prioritere ledelsesopgaverne fremadrettet, når vi ser på fremtidens opgave for sundhedsvæsnet. 

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen, tlf. 2137 5007.