12.05.2022

Med et nyt hospital følger et nyt kapitel og en ny forhåndsaftale for jordemødrene. 

Jordemoderforeningen og Regionshospitalet Gødstrup har fået tilvejebragt en ny opdateret forhåndsaftale.

En forhåndsaftale fastlægger lønudvikling og de kriterier, som skal opfyldes for at et lokalt løntillæg udmøntes. Aftalen træder i kraft per 1. april 2022.

Nedenfor er de væsentligste ændringer fremhævet:

  • Beløbsstørrelsen på kompetenceniveau 3 hæves til 17.742 kr.
  • Alle, som i dag er vurderet til og får tillæg for kompetenceniveau 3 stiger pr. automatik per 1. april 2022.
  • Fremadrettet vil størrelsen på et tillæg udgøre minimum 10.000 kr.

Det betyder, at HR-funktionen i de kommende måneder vil løfte alle, der i dag får et tillæg på 8.871 kr. til minimum 10.000 kr. per 1. april 2022.

Læs mere om forhåndsaftalen på intranettet (goedstrup.rm.dk)

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke, tlf. 2048 0689 og HR-chef Lasse Plougstrup Hansen, tlf. 2924 3207.