12.05.2022

Hospitalsledelsen har den store fornøjelse at invitere alle interesserede ledere og medarbejdere på RH Gødstrup til en eftermiddag med professor i sundhedsøkonomi- og politik, Kjeld Møller Pedersen tirsdag den 7. juni.

Professor Kjeld Møller Pedersen har været medlem af det rådgivende Erik Juhl-ekspertudvalg fra 2007 – 2013 i forhold til akutsygehusene i Danmark, og er en tydelig stemme i den offentlige debat om kvalitetsfondsprojekterne i Danmark, herunder Regionshospitalet Gødstrup og de potentialer, forudsætninger, valg og prioriteringer, som har været indlejret i projektet.

Der vil være mulighed for en fælles refleksion og at få professor Kjeld Møller Pedersens perspektiv på, hvad der lykkedes i Gødstrup-projektet, hvilke aktuelle udfordringer der bør adresseres, og hvilke væsentlige udfordringer/potentialer der skal forfølges i de kommende 3-5 år. 

Arrangementet vil finde sted i Aula kl. 15.00. Nærmere information om deltagelse og program følger.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte strategi- og planchef Henrik Grejsen Iversen tlf. 3017 3826 og hospitalsdirektør Poul Michaelsen, tlf. 2137 5007.