05.05.22

Siden flytningen af de første patienter fra Holstebro til Gødstrup den 13. februar 2022 er der, med hjælp fra hospitalets Brugerråd, gennemført en tilfredshedsundersøgelse af patienternes første møde med RH Gødstrup. Undersøgelsen er afsluttet ved udgangen af april, og vi fik i alt indsamlet lige over 350 besvarelser. 

Grundlæggende er 8 ud af 10 pateinter tilfredse med deres oplevelse af mødet med RH Gødstrup og de nye vaner og arbejdsgange, der hører med for både patienter, pårørende og personale. Samtidig indeholder besvarelserne også mange input til forbedringer. Lige fra p-forhold til muligheden for at få koldt vand i foyeren. Vi er taknemmelige for alle input, og flere af dem er vi i fuld sving med at gøre noget ved. 

Indsatser

Der er forbedringsinitiativer i gang på mange områder, bl.a. er der både udkørselsskilte, kiosk og koldtvandsautomater på vej, ligesom der er aktuelt ses på muligheden for at placere nogle store, synlige ure i foyeren.  

Der arbejdes med at optimere skiltningen både udenfor på vejene og på selve hospitalsmatriklen.

Og så ses der med alvor på de kommentarer, der er kommet omkring manglende inddragelse af pårørende samt forhold omkring diskretion i forbindelse med fx ankomstregistrering og optagelse af sygehistorie. Hospitalet er netop tegnet og indrettet med tanke på diskretion samt høj grad af pårørendetilstedeværelse og inddragelse. Bygningerne gør det dog ikke alene, og vi tror på, at vi i den kommende tid bliver bedre til at udnytte potentialet i de nye rammer.

Fakta om undersøgelsen

Der er i perioden indsamlet lige over 350 besvarelser, hvoraf 2/3 kommer fra patienter og resten fra pårørende samt en lille andel fra øvrige besøgende/ turister. Patienter og pårørende har besvaret spørgeskemaet digitalt, enten på egne mobiltelefoner eller på tablets på sengestuerne.

Spørgsmålene er udviklet i samarbejde med Brugerrådet og er især servicespørgsmål om bl.a. finde-vej, parkering, ankomstregistrering, venteforhold, mad/ drikke og forhold for indlagte. Brugerrådet har desuden hjulpet med at uddele flyers i foyeren.

Efter planen formidles resultaterne til de kliniske afdelinger i denne uge. Resultaterne opgøres på afdelingsniveau ligesom afdelingerne vil modtage hovedpointerne for hele sygehuset.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte kvalitetskonsulent Ditte Kirk Ibsen, tlf. 9117 6859 og sygeplejefaglig direktør Ida Götke, tlf. 2048 0689.