Fra venstre ses: Brigitta R. Villumsen, Trine Smith Sønderby og Elna Skov Kristensen. Foto: Søren Braad Andersen.

  
Fra venstre ses: Brigitta R. Villumsen, Trine Smith Sønderby og Elna Skov Kristensen. Foto: Søren Braad Andersen.

09.03.2023

Hvad kommer der ud af tilbud om uddybende samtaler efter operation, undervisning og kræftrehabilitering til prostata-patienter? Det løfter tre sygeplejersker sløret for på European Association of Urological Nurses (EAUN) kongressen den 12. marts.

De to sygeplejersker Elna Skov Kristensen og Trine Smith Sønderby vil præsentere et udviklingsprojekt om effekten af tilbud om en uddybende samtale med sygeplejerskertil mænd, der kommer til kontrol efter operation for prostatakræft. 

I projektet får patienterne en samtale med en af de to sygeplejersker 6 uger efter en operation, hvor prostata fjernes (radikal prostatektomi) med henblik på at styrke patienternes mestringsevne i forhold til de følger, der kommer efter operationen.

Foreløbige resultater viser høj patienttilfredshed med tilbuddet

Projektet skal inkludere 50 mænd, og er nu halvvejs. Data om patienternes tilfredshed og udbytte af samtalen indhentes via spørgeskema.

De foreløbige resultater viser blandt andet, at 92 % svarer, at de har haft gavn af samtalen. Desuden vurderer patienterne, at udbyttet af samtalen er højt.

Idéen til projektet og indholdet i den opfølgende samtale er udviklet på baggrund af egne erfaringer fra samtaler med patienter om deres behov støttet af data fra et større europæisk studie om livskvalitet hos mænd med prostatakræft.

Elna Skov Kristensen og Trine Smith Sønderby er inviteret til European Association of Urological Nurses (EAUN) kongressen for at vise, hvordan de netop har anvendt forskningsresultater til at underbygge deres egne erfaringer i udviklingen af projektet.

Patienters udbytte af undervisning og kræftrehabilitering

På samme kongres vil projektsygeplejerske Brigitta R. Villumsen præsentere data om prostatakræft-patienters brug af kommunal kræftrehabilitering, Kræftrådgivningen, Prostatakræftforeningen (patientforening) og træningstilbuddet FC Prostata.

Brigitta R. Villumsen har i 2022 afholdt en patientskole for mænd med prostatakræft i uhelbredelig stadie.

På kongressen vil hun præsentere en poster, der handler om patienternes udbytte af undervisningen og efterfølgende brug af kommunal kræftrehabilitering, henvendelse til Kræftrådgivningen, FC Prostata fodboldholdet i Holstebro og Prostatakræftforeningen.

Patienterne finder undervisningen værdifuld, og mange bliver henvist til kræftrehabilitering.