Der var stor tilslutning til Regionshospitalet Gødstrups første karrieredag. Foto: Søren Braad Andersen, Kommunikation

23.11.2022

170 personer havde tilmeldt sig Regionshospitalet Gødstrups allerførste "Karrieredag". Dermed har interessen for arrangementet været over al forventning.

 

Der var trængsel i området over trappen i NIDO, da klokken blev 10 tirsdag d. 22. november. Da blev Regionshospitalet Gødstrups allerførste karrieredag, nemlig skudt i gang, og de over 170 tilmeldte strømmede ind for at få et indblik, i hvordan det er at arbejde på det nye hospital. 

Studerende, der er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker, sygeplejerske, radiograf, jordemoder, klinisk diætist, fysioterapeut og ergoterapeut, var særligt inviteret igennem deres uddannelsessted. Derudover kom også en række gymnasieelever og andre interesserede, der havde hørt om arrangementet via pressen eller sociale medier. 

Fantasifulde stande, spændende oplæg og rundvisninger

De mange gæster fik både mulighed for at shoppe rundt mellem de mange stande, hvor man kunne møde engageret personale fra mange deltagende afdelinger. Derudover var der oplæg i Aula om blandt andet bæredygtighed, hospitalets design og arkitektur og 2-årige introduktionsforløb.

Et andet højdepunkt på dagen var rundvisningerne på de forskellige afdelinger og afsnit. Her fik deltagerne mulighed for at se faciliteterne og høre om arbejdsgange, på netop den afdeling, som de potentielt kunne blive en del af. 

I analysehallen på blodprøver og Biokemi mødte deltagerne både erfarne og nyuddannede medarbejdere: "Mange tror, vi kun tager blodprøver, men vi laver også mange andre ting.  Vi har et superspændende arbejde. Der er mulighed for masser af patientkontakt, men vi får også lov til at udleve vores mere nørdede side, når vi arbejder i laboratoriet", fortæller Shobigah Nagarajah, der var med til at vise rundt, Foto: Søren Braad Andersen, Kommunikation.

 

- Det er spændende, at det er et nyt sted. Det er fedt at være med til at bygge noget nyt op. Her sker en masse, også fordi vi har det akutte med. Her er også masser af ny teknologi, men det bedste er kollegerne, fortæller Ali Salem, der er nyuddannet radiograf og med til at vise rundt på Røntgen og Skanning. Foto: Søren Braad Andersen, Kommunikation

Håb for fremtiden

Den store interesse for karrieredagen gør indtryk på Rikke Degn, der er sygeplejefaglig direktør på Regionshospitalet Gødstrup:

- Vi er virkelig glade for den store tilslutning til vores første Karrieredag. Det giver håb, for at de udfordringer vi står overfor mht. rekruttering kan blive løst i fremtiden. Vi håber, at vi, ved at invitere de unge indenfor på hospitalet, kan skabe viden om og vise de muligheder, der er i et job i sundhedsvæsenet. Og måske kan vi også puste liv i samtalen, om hvordan vi udvikler sundhedsvæsnet som arbejdsplads, siger hun.