Vagtlisten ved Regionshospitalet Gødstrup ansætter lægevikarer, som har lægeautorisation A og B.

Vil du være vikar?

  1. Kontakt faglig ansvarlig vagtplanlægger via e-mail eller telefon
  2. Udfyld skema efter henvendelse: Oplysningsseddel for læger RHG

Når du er vikar

Vagter udbydes og tildeles via appen Altiplan.

Løn for præsterede vagter

Honoreringen er overarbejde, som er 50% til den almindelige timesats, og der ydes arbejdstidsbestemte tillæg. 

Lønudbetalingen sker hver 14. dag i lige uger. 

 

Genvej til siden: vagtliste-laeger.godstrup.dk