TIL ALLE PÅ RH GØDSTRUPS VAGTLISTE

Kære alle,

Som der tidligere er informeret om, skal alle medarbejdere på RH Gødstrup have nyt ID-kort.

Kortene vil blive udleveret i løbet af november måned.

Du kan afhente dit nye ID-kort fra mandag d. 21.11. – fredag d. 25.11. i tidsrummet kl. 11.00 – 15.30 (fredag 10.00-13.30) i Havens Madhus (kantinen).

 

Vigtigt: Du skal medbringe dit nuværende ID-kort for at få det ombyttet med et nyt.

Sådan virker dit nye ID-kort efter udlevering

 • Når du får kortet udleveret, vil det virke til alle døre undtaget til de døre, hvor låsen sidder i dørhåndtaget.
 • Kortet vil fungere på samme måde som dit gamle kort til printer, sengeautomater og affald-linned-sug.
 • Tidligst 30 minutter efter du har fået kortet udleveret, kan du opdatere kortet på en af de orange kortlæsere, så du får adgang til døre med lås i dørhåndtaget. Vær opmærksom på dette ift adgang til omklædningsrum og visse trapper og kontorer.
 • Hvis kortet ikke fungerer på låse i dørhåndtag, så afvent lidt tid og prøv igen. Hvis der fortsat er problemer, så opdater igen kortet på en orange kortlæser.
 • Der kan gå op til 1 time, inden kortet kan bruges til at logge på en rørpoststation.
 • Der kan gå fra 1 time og op til et døgn, inden kortet kan bruges til kantinebetaling. Bemærk at der også kan betales med betalingskort eller MobilePay i kantinen.

 

Hvis dit nye kort ikke fungerer som beskrevet og efter at du har forsøgt med ovenstående handlinger, kan du henvende dig hos Teknisk Afsnit i rum B016.  

 

Hvis du ikke kan møde personligt frem

Som udgangspunkt skal du personligt møde frem for at aflevere dit nuværende kort og få udleveret et nyt. Kan det ikke lade sig gøre fx pga. møder, ferie, vagter eller lignende er det muligt at få en kollega til at ombytte dit kort. Bemærk dog, at der ikke kan udleveres nyt ID-kort, medmindre det gamle kort afleveres samtidigt.

Opfølgning

Vi hører meget gerne dine kommentarer ifm kortudleveringen og om kortet efterfølgende fungerer som forventet. Du er velkommen til at sende en mail til NDIS funktionspostkassen ('RH Gødstrup NDIS' eller rh.goedstrup.ndis@rm.dk).

 

Venlig hilsen

Ninna Dahl Laursen og Ole Teglgaard

NDIS-projektledere, Staben

 

Kalenderoplysninger/rådighedsvagter

Du kan aflevere dine kalenderoplysninger/rådighedsvagter til receptionen i Gødstrup ved at udfylde kalenderskemaet. Du kan enten aflevere skemaet i receptionen eller sende det elektronisk til reception@goedstrup.rm.dk. Kalenderoplysninger skal afleveres senest d. 25. i måneden før.

Du kan også selv lægge dine rådighedsvagter direkte ind i AXP-databasen i din egen kalender samt få mulighed for at følge dine egne vagtaftaler og lønopgørelser.

Besøg AXP-databasen på denne adresse: www.vrm.axp.dk

Sådan logger du dig på AXP-databasen

Du logger dig på med:

 • Brugernavn: SR+ tjenestenummer
 • Adgangskode: dit fornavn (med små bogstaver)

Få hjælp via AXP-manualen.


HVIS en vagt aflyses - hvad så?

Det er dit ansvar!

Når du tager en vagt på Vikarlisten, skal du være opmærksom på, at den bestillende afdeling har mulighed for at aflyse vagten 4 timer før vagtstart, uden at aflysningen koster afdelingen noget.

For dig betyder det tre ting:

 • Aflyses vagten 4 timer før vagtstart, får du ingen betaling.
 • En vagt aflyses ved hjælp af en sms, et opkald eller en besked på din telefonsvare.
  • Det vil sige, du er ansvarlig for at læse evt. sms og aflytte telefonsvaren. 
 • Ringer du ikke tilbage på den henvendelse, du får vedrørende dækning af vagt, kan du gøres passiv på Vagtlisten. 

POP - en funktion i MidtEPJ

MidtEPJ har fået en funktion til at lave problemorienterede planer (POP) for, hvordan forskellige faggrupper skal håndtere patienters komplekse eller længerevarende problemer. En problemorienteret plan kan eksempelvis handle om ernæring eller mobilisering efter et traume.

MidtEPJ's funktion POP skal bruges, når patienten har problemstillinger, der ikke passer ind i et standardforløb. Fordelen ved funktionen er, at den giver et fælles tværfagligt overblik over konkrete problemer i komplekse patientforløb, hvor det nu er blevet muligt at lægge fremadrettede planer og opsætte mål.

De problemorienterede planer følger med patienten, hvis vedkommende bliver overført til en anden afdeling eller et andet hospital. Herved sikres kontinuiteten for patienten, og der spares ressourcer, fordi den nye afdeling, der modtager patienten, ikke behøver at begynde helt forfra.

Som personale tilknyttet vagtlisten skal man kunne orientere sig i patientens POP'er samt vide hvordan, man dokumenterer i en POP. Læs mere om funktionerne i POP-vejledningen

Du finder mere information om POP på intranettet


Obligatoriske kurser

E-læring

E-læringskurser skal gennemføres inden for 3 måneder efter ansættelse ved Vagtlisten. Læs mere om e-læringskurserne.

Blodsukkerkursus

Blodsukkerkursus er obligatorisk for alle og skal gennemføres inden for 3 måneder efter ansættelse ved Vagtlisten. Læs mere om blodsukkerkurset

Forflytningsteknik

Ved ansættelse på Vagtlisten er der krav om, at du skal deltage i forflytningskursus. Læs mere om forflytningskurset.

EPJ-undervisning

Hvis du ikke i forvejen er fastansat i Region Midtjylland, er der krav om, at du deltager i 3 timers introduktion til EPJ. Læs mere om EPJ-undervisningen.

Revideret 18-11-2022