Bestilling af vikarer

Bestilling af vikarer fra 'Vagtlisten' foregår via en elektronisk booking i AXP-databasen.

Dit afsnit har fået udleveret en kode til log-in til databasen. Har I mistet den, kan receptionisterne hjælpe jer: tlf. 7843 0000.

Det er enkelt at booke en vagt. Følg vejledningen på side 6:


Du kan få hjælp ved receptionisterne, hvis der er spørgsmål i forhold til bookingen.


Følgende er aftalt mellem receptionen og afsnit:

 • Hvis det er en ”akut” bestilling, ringes til receptionen for at advisere om bestillingen. ( Eksempel:  klokken er 12 og en aftenvagt ønskes fra kl. 15.00 samme dag)
 • Receptionen ringer tilbage inden for en aftalt responstid:
  - for at give navn på vikaren
  - for at meddele at det ikke er muligt at skaffe vikar
  - evt. videresender bestillingen til Vikar Region Midt
 • Afsnittet kan via kundeweb selv følge og printe navn + fremmødetid ud, på bestilt vikar.

 • Evt afvigelser (sygdom, overarbejde) noteres på vagtlistens afvigeskema med ansvarshavendes underskrift. Afdelingssygeplejersken mailer derefter afvigemeddelelsen til lønkonsulent Mette Bested metbes@goedstrup.rm.dk, som sikrer, at vikaren får den rette løn.

  Link til Vagtlistens afvigeskema

Vagtlisten samarbejder med Vikar Region Midt

Du kan læse om Vikar Region Midts organisation, værdier og drift på Århus Universitetshospitals via dette link.

Revideret 12-04-2022