NIDO | Center for Forskning og Uddannelse i Gødstrup. Foto: Søren Braad Andersen.

NIDO er hospitalets center for forskning og uddannelse. Betegnelsen "center" er dobbelt i sin betydning, idet den refererer til både et fysisk center og en organisatorisk struktur:

  1. NIDO | Center for Forskning og Uddannelse er et fysisk center, der manifesterer sig som en cirka 5.000 m2 stor bygning ved Regionshospitalet Gødstrup.
    Centret rummer faciliteter til at udvikle og understøtte forskning og uddannelse i sundhed.

  2. NIDO | Center for Forskning og Uddannelse er "en sammenhængende organisatorisk struktur, der fungerer som platform for et fælles forsknings-, uddannelses-, og læringsmiljø."                     
    Dermed er NIDO | Center for Forskning og Uddannelse også et "murstensløst" center, der går på tværs af hospitalets afdelinger – og samtidig et center, der inviterer til samarbejde med både offentlige og private aktører.

Alt sammen med henblik på patientbehandling af højeste kvalitet.

I praksis betyder punkt 2., at NIDO | Center for Forskning og Uddannelse  består af hospitalets samlede netværk af:

  • forskere, ph.d.-studerende og øvrige forskningsmedarbejdere
  • medarbejdere der varetager uddannelse i klinikken
  • medarbejdere på efter- og videreuddannelse
  • elever og studerende. 

Hvad betyder NIDO?