I takt med, at afdelingerne på Regionshospitalet Holstebro og Regionshospitalet Herning flytter ind på Regionshospitalet Gødstrup, skifter afdelingerne til nye kontaktoplysninger.

Denne side opdateres løbende.

Regionshospitalet Holstebro

Afdelinger, der flytter 31. januar - 13. februar 2022

Akutafdelingen

Blodprøver og Biokemi (tidligere Klinisk Biokemisk Afdeling)

Driftsafdelingen

Ernæring (tidligere Ernæringsenheden)

Hjertesygdomme

Hospitalsapoteket

Kvindesygdomme og Fødsler (tidligere Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling)

Medicinsk Afdeling

Neurologi, Fysio- og Ergoterapi

Nuklearmedicin (tidligere Nuklearmedicinsk Afdeling)

Operation og Intensiv (tidligere Anæstesiologisk Afdeling)

Ortopædkirurgi (tidligere Ortopædkirurgisk Afdeling)

Røntgen og Skanning (tidligere Røntgenafdelingen)

Staben

Urinvejskirurgi (tidligere Urinvejskirurgisk Afdeling)

Øjensygdomme (tidligere Øjenafdelingen)

Øre-, Næse- og Halskirurgi (tidligere Øre-Næse-Halsafdelingen)

Rød streg.

Regionshospitalet Herning

Afdelinger, der flytter 7. - 20. marts 2022

Akutafdelingen

Blodprøver og Biokemi (tidligere Klinisk Biokemisk Afdeling)

Børn og Unge

Driftsafdelingen

Enhed for Lindrende Behandling (tidligere Palliativt Team, Onkologisk Afdeling)

Hjertesygdomme

Hospitalsapoteket

Kræftafdelingen (tidligere Onkologisk Afdeling)

Kvindesygdomme og Fødsler (tidligere Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling)

Mave- og Tarmkirurgi (tidligere Kirurgisk Afdeling)

Medicinsk Afdeling

Neurologi, Fysio- og Ergoterapi

Nuklearmedicin (tidligere Nuklearmedicinsk Afdeling)

Operation og Intensiv (tidligere Anæstesiologisk Afdeling)

Røntgen og Skanning

Socialmedicin og Rehabilitering (tidligere Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering)

Staben

Rød streg.

Psykiatrien i Herning flytter 7. - 21. marts