Når Regionshospitalet Gødstrup åbner i løbet af februar og marts 2022, flytter lægevagten, akutmodtagelser og akutklinikker også fra Regionshospitalet Holstebro og Regionshospitalet Herning.

De akutte funktioner flytter gradvist.

Når flytningen er gennemført, vil der være:

  • Akutmodtagelse (skadestue) i Gødstrup
  • Akutklinikker i Holstebro, Ringkøbing og Lemvig
  • Lægevagt i Gødstrup, Holstebro, Ringkøbing, Lemvig og Tarm.

Du vil i forbindelse med flytningen kunne opleve at blive henvist til akut lægehjælp et andet sted end det, du plejer. Ring derfor altid, før du møder op.

Find de aktuelle adresser og åbningstider for lægevagt, skadestuer og akutklinikker på www.rm.dk.

  

Ring altid, før du møder op

Lægevagten i Holstebro er åbnet i Center for Sundhed

Akutklinikken i Holstebro er åbnet i Center for Sundhed

Akutmodtagelsen (skadestuen) i Gødstrup er delvist åbnet

Akutmodtagelsen og lægevagten i Herning flytter til Gødstrup 20. marts

Akut Psykiatrisk Modtageafsnit E4 åbner i Gødstrup 21. marts – fremadrettet Sengeafsnit 5

Sådan kommer du i kontakt med psykiatrien

Akutklinik åbner i Lemvig Sundhedshus 1. april