De fleste patienter kommer i kontakt med vores afdeling, fordi de er blevet henvist fra deres egen læge på grund af mistanke om sygdom i urinvejene.  Vi udreder både patienter ambulant i vores ambulatorier og tilser patienter akut døgnet rundt via Akutafdelingen i Gødstrup.

Velkommen til patienter

Velkommen til pårørende