Flyglet.jpg

 

Urinvejskirurgisk Afdeling varetager bl.a. behandling, diagnostik og pleje af patienter med urinvejskirurgiske problemstillinger fra den vestlige del af Region Midt. Det vil sige fra Silkeborg og vest på.

Afdelingen har aktiviteter både i Gødstrup og Viborg og består af:

  • Urinvejskirurgisk Ambulatorium (Gødstrup og Viborg)
  • Urinvejskirurgisk Sengeafdeling (Gødstrup)
  • Urinvejskirurgisk operationsafsnit (Gødstrup)
  • Dagkirurgisk Afsnit (Gødstrup og Viborg)
  • Akutmodtagelse (Gødstrup)

Du kan læse mere om de enkelte afsnit herunder.