Økonomi er organiseret i to områder:

  • Drift: Indkøbsområde, opkrævning og fakturering
  • Budget og aktivitet: Budgettering, budgetlægning, opfølgning, takststyring og aktivitet