Mission:

Staben bidrager med kompetence, støtte og løsninger på opgaver, så Hospitalsenheden Vest kan levere sundhedsydelser af høj faglig kvalitet.

Vision:

Staben vil være kendt for at være en enhed der:
  • Har fokus på samarbejde, tillid og retfærdighed med afsæt i vores kerneopgave
  • Medvirker til at skabe miljøer præget af faglig synergi, inspiration og læring
  • Er karakteriseret ved effektiv udførelse af og opfølgning på vores opgaveløsning.