Kvalitet og Udvikling arbejder bl.a. med:

 • De 8 nationale mål for kvalitet
 • Sundhedsaftalen i Region Midtjylland: bedre kvalitet, sammenhæng og geografisk lighed i sundhedsvæsnet
 • Infektionshygiejne
 • Kvalitetsarbejdet
 • Forbedringsmodellen
 • UTH'er, patientsikkerhed og analyser
 • Patientinddragelse
 • Sundheds-IT, brug og tilpasning af de forskellige dele af MidtEPJ
 • LUP (Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser)
 • Kliniske Kvalitetsdatabaser
 • e-Dok (elektronisk dokumenthåndtering)
 • Primær-sektorsamarbejdet
 • Patienttilfredshedsundersøgelser
 • Rekvirerede undersøgelser
 • Temadage, workshops
 • Undervisnings- og kompetenceopgaver
 • Proceskonsultation
 • Kræftpakker 

Vi deltager også i:

 • Regionale samarbejder
 • Deltagelse i nationale fora
 • Sagsbehandling mv for Hospitalsledelsen
 • Sekretariatsbetjening af en række råd og udvalg

Hvordan arbejder vi?

 • Selvstændigt, i teams og netværk
 • Håndterer balancen mellem det politiske system og driften
 • Arbejder tæt på driften