Som socialsygeplejerske kan jeg hjælpe dig, hvis du har psykiske problemer, er boligløs, afhængig af stoffer eller alkohol eller har andre svære økonomiske og sociale problemer, og som gør det sværere for dig, at være indlagt.

Det er min erfaring, at det kan være rigtig svært at være indlagt eller følge sin ambulante behandling på et hospital, hvis man har nogen af de ovennævnte problemer.

Hvad kan jeg hjælpe dig med?

Kontakt