rød_streg.png

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering er en lægelig ledet driftsafdeling, der leverer forskellige ydelser til kommunerne. 
Kommunerne henviser sygemeldte og andre borgere med nedsat funktionsevne til udredning og afklaring af helbredsforholdenes betydning for funktionsevne og tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Afdelingen har etableret en Klinisk Funktion, der leverer lovbundne ydelser til regionens kommuner: 

  • Sundhedskoordinatorer som sundhedsfaglige repræsentanter i kommunernes rehabiliteringsteam
  • Tværfaglig udredning og vurdering af borgere, der er henvist fra rehabiliteringsteamet eller kommunen

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering leverer endvidere sundhedsfaglig rådgivning til kommunale jobcentre i Region Midtjylland (RM).  

Afdelingen har sekretariatsfunktion for Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation i Region Midtjylland

Til fagfolk tilbyder vi ekstern supervision og undervisning.