KSR har et spirende forskningsmiljø, som gennem de senere år primært er udviklet i tæt samarbejde med Folkesundhed og Rehabiliteringsforskning (FRF), som er en forsknings- og udviklingsafdeling under DEFACTUM, Koncern Kvalitet.

KSR har en forskningsansvarlig overlæge og har desuden tilknyttet en professor i Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering fra FRF og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Det primære fokus for forskning og udvikling i KSR er såvel arbejdsrettet rehabilitering som rehabilitering i bredere forstand med specielt fokus på ulighed i sundhed. Forskningsprojekterne har især fokus på optimering af rehabiliteringsforløb, hvor målet for indsatserne er en forbedret funktionsevne hos borgerne (kropsligt/mentalt, mht. hjemlige aktiviteter og deltagelse i arbejdslivet/samfundslivet).

Derudover kan der igangsættes mere deskriptive projekter, der f.eks. beskriver sammenhænge mellem socioøkonomiske forhold, helbred og funktionsevne. Det sundhedsøkonomiske aspekt indgår også i afdelingens forskning.

Metodemæssigt er der tale om såvel kvalitative som kvantitative studier, interventionsstudier/RCT, registerstudier og reviews.

Forskningstræningsopgaver udføres løbende af KSR's uddannelseslæger med vejledning af speciallæger i samfundsmedicin og forskningserfaring på Ph.d-niveau.

Forskere i FRF understøtter læger, psykologer og andre faggrupper i KSR i udviklingen af forskningsprojekter, ansøgning om midler, projektafvikling, analyser, publicering o.l. 

Præ-ph.d og ph.d. studerende har mulighed for at deltage i FRF's jounalclub.

Forskere i FRF deltager i jounalclub for ansatte i KSR, som har til formål at styrke forskningskompetencer.

På fredage inviteres forskere fra FRF og andre forskningsinstitutioner til at holde 20-30 min. videnskabelige oplæg på Akademisk Kvarter for medarbejdere på KSR.