Speciallægerne i Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering arbejder som sundhedskoordinatorer i kommunernes rehabiliteringsteam. I nogle sager kan sundhedskoordinator i stedet være en af afdelingens psykologer.

Sundhedskoordinator er teamets sundhedssagkyndige medlem, der har det som sit særlige område at sikre, at borgerens helbredsforhold er fyldestgørende dokumenteret i de sager, som teamet behandler.

Sundhedskoordinator kan i den forbindelse have kontakt med borgerens praktiserende læge, med behandlende læger på sygehus og med andre behandlere. Sundhedskoordinator kan også tale med borgeren selv.

Sundhedskoordinator bidrager til rehabiliteringsteamets indstilling til kommunen i sager om indhold i jobafklaringsforløb samt ressourceforløb, fleksjob, førtidspension og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende.

Sundhedskoordinators funktion er fastlagt i "Bekendtgørelse om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension, seniorpension m.v."
 af 29.12.2020