streg rød.jpg
- tværfaglig koordineret indsats med fokus på arbejdsmarkedet

Specialistteamet består af speciallæger (almen medicin, samfundsmedicin, arbejdsmedicin, reumatologi og psykiatri), autoriserede psykologer, socialrådgiver og læger og psykologer under uddannelse, som vil være superviseret af en specialist inden for området. Der ydes en tværfaglig koordineret indsats med arbejdsmarkedsrettet fokus. Der lægges i forløbet vægt på en udviklingsproces, der om muligt bringer borgeren nærmere arbejdsmarkedet.

Specialistteamets ydelse kan sammensættes af en række elementer. Sagsbehandler er velkommen til i henvisningen selv at anføre ønsker til den samlede ydelse, men den fastlægges endeligt i samarbejde med afdelingens visiterende læge eller psykolog. Sagsbehandler bedes derfor i henvisningen anføre telefonnummer og træffetid.

Specialistteamets ydelser indledes med socialmedicinsk undersøgelse eller psykologisk undersøgelse og drøftes undervejs i det samlede Specialistteam. Forløbet afsluttes med Specialistteamets samlede konklusion og anbefalinger. De øvrige elementer, der kan komme på tale, er anført under priser Specialistteamet.

Formål

Hvem kan henvise?

Hvad kan vi tilbyde borgeren?

Hvem kan henvises?

Hvordan henvises?