Hvad kan vi tilbyde?

Vi tilbyder arbejdsmarkedsrettede psykologiske undersøgelser, vurderinger og samtaleforløb med borgere, som har behov for støtte eller afklaring i forhold til arbejdsmarkedet. Herudover tilbyder vi supervision, konsultation og undervisning til fagligt personale.

Særlige kompetencer

Godt kendskab til arbejdsmarkedsområdet og det sociale system, da vi har speciale indenfor det arbejdsmarkedspsykologiske felt.

Vi arbejder tæt sammen med socialmedicinske læger, psykiatere, socialrådgivere og somatiske læger, og har derigennem stor erfaring med og kendskab til de problemer, som langtidssygemeldte borgere kan komme ud for.
Vi har en bred erfaringsbaggrund med både psykologiske undersøgelser og terapeutiske metoder.