Socialmedicin & Rehabilitering har en Klinisk Funktion, der leverer følgende ydelser til regionens kommuner:

  • Sundhedskoordinatorer i kommunernes tværfaglige rehabiliteringsteam, der indstiller i sager om ressourceforløb, jobafklaringsforløb, fleksjob og førtidspension samt indsatser i visse sygedagpengeforløb. Sundhedskoordinator er oftest læge, men kan også være psykolog. Sundhedskoordinator yder også rådgivning og udtalelse i visse kommunale sager.
  • Vurderinger fra Klinisk Funktion, der får borgere henvist fra kommunerne til yderligere udredning af funktionsevne og helbredsforhold, der har betydning for borgers mulighed for arbejde eller uddannelse. Afdelingen har læger, psykologer, reumatologer, psykiater og socialfaglige konsulenter, der arbejder tværfagligt med udredningen af borgerne. Den afsluttende vurdering i form af speciallægeattest sendes til borger, praktiserende læge og kommunen.

Læs mere om Klinisk Funktion

i "Bekendtgørelse om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension, seniorpension m.v." af 29.12.2020

Henvisning til Klinisk Funktion

Henvisningerne kan oprettes og sendes via Mediconnect Proces. 

Via den landsdækkende attestløsning LÆ 271

Priser i Klinisk Funktion

Som en del af aftalen mellem regionen og kommuner om levering af sundhedskoordinator og Klinisk Funktion foreligger et Ydelseskatalog med priser.