Hos de fleste borgere med langvarigt sygefravær eller langvarigt fravær fra arbejdsmarkedet er der tale om komplekse helbredsforhold: De har ofte både somatiske og psykiske symptomer. En del har desuden sociale problemer.

I forbindelse med Reform af fleksjob og førtidspension har Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering oprettet en Klinisk Funktion, der leverer sundhedskoordinatorer til kommunernes rehabiliteringsteam og er ansvarlig for tværfaglige vurderinger af henviste borgere, hvis sag behandles i rehabiliteringsteamet.

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering foretager derudover også udredninger af borgere, der ikke er omfattet af reformen/Klinisk Funktion. Dette sker via vores Specialistteam. 

I både Klinisk Funktion og Specialistteamet leveres udredninger i form af en eller flere af følgende:

 

Henvisninger