Hos de fleste borgere med langvarigt sygefravær eller langvarigt fravær fra arbejdsmarkedet er der tale om komplekse helbredsforhold: De har ofte både somatiske og psykiske symptomer. En del har desuden sociale problemer.

I forbindelse med Reform af fleksjob og førtidspension har Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering oprettet en Klinisk Funktion, der leverer sundhedskoordinatorer til kommunernes rehabiliteringsteam og er ansvarlig for tværfaglige vurderinger af henviste borgere, hvis sag behandles i rehabiliteringsteamet.

Klinisk Socialmedicin har herudover fortsat både enkeltydelser og sammensatte ydelser til beskrivelse og vurdering af borgeres helbredsforhold.

Henvisninger

Tilbud til borgeren

Tilbud til kommunens faglige personale