Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering har til formål at bevare og udvikle optimal funktionsevne hos borgeren trods tilstedeværelse af eller oplevet sygdom eller svækkelse.

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering med afsnit i Aarhus og Herning er lægelig ledet og tværfagligt bemandet med specialiserede læger, psykologer og socialrådgivere.

Vi har alle har en bio-psyko-social tilgang til vores arbejde.

Vi opererer i det komplicerede samspil mellem fysiske, psykiske og sociale problemer og funktionsevne. Vores opgaver er mangeartede, eksempelvis:

  • Sundhedskoordinator i kommunernes rehabiliteringsteam
  • Sundhedsfaglig rådgiver i kommunerne
  • Klinisk Funktion til udredning/vurdering af henviste borgere fra komunernes rehabiliteringsteam
  • Specialistteam til udredning/vurdering af borgere, der ikke hører til Klinisk Funktion
  • Psykologiske gruppeforløb for borgere med stress eller kroniske smerter
  • Samrådssekretariat for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation
  • Supervision
  • Undervisning i f.eks. arbejdsfastholdelse eller smertehåndtering