Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering er en afdeling under Regionshospitalet Gødstrup. Vi dækker hele Region Midtjylland. Vi har to afsnit, der ligger på Regionshospitalet Gødstrup og i Regionshuset Aarhus.

Vi modtager borgere, der er henvist fra kommunerne. Vi foretager ikke behandling, men laver udredning og afklaring af borgere med nedsat funktionsevne på grund af fysiske eller psykiske problemer.

Vi har ansat læger og psykologer med forskellig baggrund. Vi arbejder ofte tværfagligt omkring udredningen af en borger. Andre gange er borger henvist udelukkende til lægen eller psykologen. Resultatet af udredningen bliver skrevet i en erklæring, der bliver sendt til borger selv og til sagsbehandler i kommunen samt i visse tilfælde til borgers praktiserende læge.

Du kan se en video om hvordan en socialmedicinsk undersøgelse eller psykologisk undersøgelse foregår hos os.

Vores afdeling modtager også kvinder til samtale, der søger om senabort efter 12. uge.

Læs mere om vores arbejde i venstre spalte, hvor du kan klikke dig ind under de forskellige emner.