Aktiv Patientstøtte er i dag et nationalt sundhedstilbud, som i 2017-2020 startede ud som forskningsprojekt. Specifikke patientgrupper tilbydes støtte til livet med sygdom af en særlig uddannet sygeplejerske. Formålet med Aktiv Patientstøtte er at forebygge akutte indlæggelser samt øge livskvaliteten og mestringsevnen hos patienter, der er i høj risiko for at få mange fremtidige indlæggelser. Der er tale om en indsats, hvor specialuddannede sygeplejersker støtter, coacher og rådgiver patienterne over telefonen i typisk 6-9 måneder.

Aktiv Patientstøtteenhed Vest består af en ledende sygeplejerske og 9 patientstøttesygeplejersker. Enheden dækker de 9 kommuner i Midt- og Vestklyngen.

Yderligere oplysninger om indsatsen kan findes på

Aktiv Patientstøtte - tilbud til særlige patientgrupper

Aktiv Patientstøtte - Logo.jpg