Ortopædkirurgisk Afdeling prioriterer uddannelse højt og anser det som en vigtig opgave.

Afdelingen fungerer derfor som uddannelsessted for studerende og elever fra de sundhedsvidenskabelige uddannelser og indgår således i uddannelsen af:

  • Læger
  • Medicinstuderende
  • Sygeplejestuderende
  • Ergoterapeutstuderende
  • Fysioterapeutstuderende
  • Social- og sundhedsassistentelever
  • Lægesekretærelever
  • Ambulancebehandlerelever

Derudover modtager vi to gange årligt praktikanter fra folkeskolen og de gymnasiale uddannelser. Dette er dog pga. flytningen til Gødstrup sat på pause.

Der er dygtige og engagerede kliniske vejledere indenfor alle professioner, og vi har gode fysiske rammer, hvor vejledning og andre studieaktiviteter kan foregå.

Læs mere om afdelingen herunder:

Ortopædkirurgisk Afdeling

Ortopædkirurgisk Klinik

Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Det Tværfaglige Studieafsnit