I Ortopædkirurgisk Sengeafsnit plejer og behandler vi patienter med sygdomme i knogler, muskler og led, og hvor behandlingen indebærer en indlæggelse. De fleste patienter gennemgår en operation som eksempelvis udskiftning af et hofte- eller knæled. Vi modtager også patienter med akutte skader, hvor behandlingen af skaden kræver indlæggelse.

Personalet du kan møde i sengeafsnittet er læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, lægesekretærer, serviceassistenter og portører.

Desuden kan du møde sygeplejestuderende, medicinstuderende, social- og sundhedsassistentelever, fysioterapeut- og ergoterapeutstuderende.

Vi har fokus på dit forløb

Fortæl os hvad der er vigtigt for dig

Vores mål

Pårørende er en vigtig samarbejdspartner

Vi samarbejder tværfagligt om dit forløb

Du vil møde studerende i vores sengeafsnit

Informationsmateriale

Sådan kommer dine pårørende i kontakt med dig og med os